Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων, μετακίνηση Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024
image_print