Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
image_print