Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόσπαση υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖ8ΧΩ9Μ-ΝΛΛ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23622 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΩΛΖΩ9Μ-4Ψ1 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23301/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΗ9ΑΩ9Μ-ΑΣ9 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23260 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6153Ω9Μ-ΩΩ6 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23300/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΝΗΩ9Μ-Σ1Ο 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23299/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ923Ω9Μ-ΞΕ2 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω530Ω9Μ-ΗΙΚ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23298/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΠΗ0Ω9Μ-Κ1Ε 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23258 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΕΝΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩ97Ω9Μ-ΟΤ5 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23297/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΗΤ0Ω9Μ-ΒΨΙ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23257 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΡΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣ8ΜΩ9Μ-ΧΣΒ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23296/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΩΚ0Ω9Μ-ΣΡ6 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23295/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΟΥΛΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ4ΑΟΩ9Μ-Ξ9Γ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΓΝΑΩ9Μ-ΡΝΣ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23294/09-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΤΗΘΩ9Μ-ΑΧΔ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23255 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ