Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπου , με τον αναπληρωτή του, του Δήμου Δράμας, στο Γ.Σ. /Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, « Κέντρο πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών ¨ΠΝΟΗ¨»

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print