Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/1981)

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print