Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ », με κωδικό ΟΠΣ 6002200

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
image_print