Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 94Ε7Ω9Μ-ΘΩΧ 17/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20204/17-08-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» συνολικής δαπάνης 7.500€ με το ΦΠΑ (6.048,39€ χωρίς το ΦΠΑ)
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΔΓ2Ω9Μ-Ξ76 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17625/21-07-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης οπτικών ινών, και συγκεκριμένα για αποκατάσταση βλάβης της οπτικής ίνας (72άρας) που συνδέει τον Α38 με τον C01 Καλώδιο Β, η οποία εξυπηρετεί τους χρήστες U39 και U38
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6ΡΕΙΩ9Μ-Δ2Θ 21/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 52989
απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 10 Η/Υ, 5 οθόνες και 15 εκτυπωτές
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω6ΥΝΩ9Μ-ΨΑΑ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50636
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: Ω8ΛΧΩ9Μ-ΦΧ3 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 49578
Περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware” — 2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΕΑ3Ω9Μ-ΕΘΟ 22/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 48444
εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 5-11-2016 έως 4-11-2017, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΩΩΤΩ9Μ-6ΗΝ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35047
ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2016 έως 30-9-2017, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΖΟ8Ω9Μ-31Β 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35045
εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2016 έως 4-10-2017, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7ΒΗ2Ω9Μ-ΑΣΤ 07/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 35044
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων με τίτλο “NOWWEMOVE – Flash Move” και “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας” για το έτος 2016
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΨΒΚΤΩ9Μ-ΨΒΗ 30/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 33606
«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων “NOWWEMOVE – Flash Move” και “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας” για το έτος 2016»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 7Ν5ΤΩ9Μ-ΡΑΡ 30/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 33605
ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΨΕΞΩ9Μ-1ΒΕ 17/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 31330/2016
υπηρεσίες μετατροπής-αναβάθμισης της ιστοσελίδας με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την βελτίωση εικαστική, λειτουργική και προσθήκης φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο Σύζευξις
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: ΩΕΛΤΩ9Μ-ΞΔΠ 28/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 29123
Εκτέλεσης εργασίας με απ’ ευθείας ανάθεση για τη διενέργεια εκδήλωσης με τίτλο «Δράμα Αστική Ατζέντα (ΔΑΑ), διάλογοι για το δημόσιο χώρο και τον άνθρωπο»
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 6Π5ΚΩ9Μ-Ο7Λ 14/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 27046/742
ανάθεση υπηρεσιών μετάπτωσης-εγκατάστασης-παραμετροποίησης αρχείων εφαρμογών Μισθοδοσίας-Προσωπικού με oracle client 11g, σε περιβάλλον εικονικής πλέον μηχανής που υπάρχει στη διάθεση του Δήμου μας, σε λειτουργικό Windows Server 2012 R2, για οικονομία σε hardware και καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 62Τ1Ω9Μ-9ΙΚ 06/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 25681