Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ {2 τιμολόγια} ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 {Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου} ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023
image_print