Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023
image_print