Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print