Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ανάθεση Εργασιών Χωματουργικών, Φορτοεκφόρτωσης και Κοπής Παρόδιας Βλάστησης με τη Χρήση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφοράς Υλικών με Φορτηγά – 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
image_print