Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023
image_print