Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (SKIP CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print