Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46272/30-10-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024
image_print