Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print