Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 30 Απριλίου 2024
image_print