Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print