Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022
image_print