Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΥΔΙΑ ΞΑΝΘΟΥ ΑΡΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024
image_print