Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΠΑΡΟΔΟΣ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print