Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 28/6/2017 ΕΩΣ 28/8/2017 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print