Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΑΠΟ 1/12/2019 ΕΩΣ 16/12/2019/2019 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20042/16-7-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print