Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡ. ΚΗΥ 1498, ΚΗΥ 9568, ΚΗΥ 1403, ΚΗΥ 1499, ΚΗΥ 1500

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024
image_print