Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023
image_print