Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-2024

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023
image_print