Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-24

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024
image_print