Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2023

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023
image_print