Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print