Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
image_print