Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια (1) μίας βασιλόπιτας & σαράντα πέντε (45) βασιλοπιτάκια στο πλαίσιο της δεξίωσης για την κοπή βασιλόπιτας προς τιμήν των μελών της Φιλαρμονικής του Καλού Αγρού, το Σάββατο 10/02/2024.» Προμήθεια (1) μίας βασιλόπιτας & ογδόντα (80) βασιλοπιτάκια στο πλαίσιο της δεξίωσης για την κοπή βασιλόπιτας προς τιμήν της Φιλαρμονικής του Δήμου Δράμας, την Παρασκευή 09/02/2024.» Προμήθεια (1) μίας βασιλόπιτας & εξήντα (60) βασιλοπιτάκια στο πλαίσιο της δεξίωσης για την κοπή βασιλόπιτας προς τιμήν της Χορωδίας του Δήμου Δράμας, την Τετάρτη 14/02/2024.

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print