Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
image_print