Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print