Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
image_print