Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΡΟΝ Α’ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print