Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 16.616,00€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print