Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print