Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου των γηπέδων τένις επί της 1ης Ιουλίου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 2.999,99€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print