Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NRG 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024
image_print