Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTERA ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
image_print