Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTON 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018
image_print