Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων -Κ.Α. 30.6262.11 “Εργασίες ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών κτιρίων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 25.000 €»

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print