Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

«Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 55.000€ -Κ.Α. 00.6715.14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΔΡΑΜΑσ 50.000,00€ -Κ.Α. 00.6715.15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Δ. Κ. ΑΓΡΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ 5.000 €»

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011
image_print