Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 92.074,86€ -Κ.Α. 10.7134.11 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)και δεδομένων του Δ. Δράμας για την εφαρμογή του προγράμματος ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ 14.070,13€ -Κ.Α. 30.7326.38 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου 78004,73€

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011
image_print