Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΡΘΡΟ 46 ΕΚΠΟΤΑ)

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011
image_print