Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2020.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print