Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2024

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023
image_print