Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για το έτος 2019

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print