Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024
image_print