Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020
image_print