Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020
image_print